FORGOT YOUR DETAILS?

Euroexam nyelvvizsga

city-and-guilds-image 

EuroExam logó

Az Euroexam kétszer is elnyerte az Európai Nyelvi Díjat, és a közel félszáz hazai vizsgahely mellett már a világ 35 országában jelen van.

 

 

EUROEXAM KOMPLEX NYELVVIZSGA IDŐPONTOK 2018-BAN

Szint Vizsga időpontja Jelentkezés
(B2;C1) február 3. január 12.
(B2;C1) március 3. február 9.
(B2) április 14. március 23.
(B1,C1)  május 5. április 13.
(B2) május 12. április 20.
(B2;C1) július 20. június 29.
(B2,C1) szeptember 15 augusztus 24.
(B2,C1) október 27. október 5.
(B1,B2,C1) december 8. november 8.

Euroexam nyelvvizsga díjak 2018.

Típus Írásbeli Szóbeli Komplex
B1 – alapfok 18.000 Ft 18.000 Ft 26.000 Ft
B2 – középfok 22.000 Ft 21.000 Ft 32.500 Ft
C1 – felsőfok 24.000 Ft 23.000 Ft 34.000 Ft

Az Euroexam 2002-ben és 2011-ben is elnyerte az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Nyelvi Díjat. Nemzetközileg is egyre ismertebb, hiszen a közel félszáz hazai vizsgahely mellett már a világ 35 országában jelen van.

Az Euroexam nyelvvizsga egy-, és kétnyelvű változatban is letehető; a jelentkezéskor Tiéd a döntés melyiket választod!

A vizsgát komplexen és részvizsgaként is le lehet tenni, illetve a komplex vizsga után a sikeres részvizsgáért is kiállítható államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány.

A részvizsgák a Speaking – Listening (szóbeli) és Reading – Writing (írásbeli) készségpárokban tehetők le, illetve ezen készségpárok mentén jár a sikeres vizsgázóknak a részvizsga bizonyítvány.

Az írásbeli vizsga teljes időtartama alatt használható szótár, amely lehet egy-, és/vagy kétnyelvű szótár is!

A szóbeli vizsga Listening részénél a szótár használata csak az utolsó 5 percben megengedett, amikor átvezeted megoldásaidat a válaszlapra. A hangfelvétel lejátszása alatt tilos a szótárban lapozgatni!

Szótár a beszédkészség vizsgarész előtt is használható, szóbeli vizsgarész előtti 10 perc felkészülés során, a vizsgarész második feladatához!

Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy minden feladat megoldásánál időkorlát van, ezért csak akkor használd a szótárad, ha valóban szükséged van rá!

Az Euroexam célja, hogy olyan vizsgalehetőségeket kínáljon, ahol a kommunikációs készséget a kommunikáció sikeressége alapján mérik.

 

A B2 szintű  Euroexam nyelvvizsga felépítése

Kétnyelvű vizsga esetén, a vizsga Közvetítés (Meditation) résszel kezdődik, majd a vizsga további részében az egy-, és kétnyelvű vizsgára jelentkezett tanulóknak ugyanazokat a vizsgafeladatokat kell megoldaniuk!

 Írásbeli vizsgarész:

1. Olvasott szöveg értése (35 perc)

Itt három különböző feladattal találkoznak a tanulók.

Az elsőben a vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet, két címhez azonban nincs bekezdés. A másodikban a vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelni a szövegekhez. A harmadik feladatban egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg.

2. Íráskészség (60 perc)

A vizsgázónak először egy irányított ügyintéző levelet kell írnia, majd a második feladatban három téma és szövegtípus közül választhatja ki a számára legmegfelelőbbet!

 

Szóbeli vizsgarész:

1. Hallott szöveg értése (kb. 35 perc)

Itt szintén három feladattal találkozik a vizsgázó. Az elsőben hat rövid beszélgetésrészletet hall, melyeket a feladatlapján található nyolc címszóból, esetleg képből, ábrából kell a megfelelő hathoz hozzárendelnie; azonban a megadott lehetőségek közül kettőnek nincs párja. A második feladatban egy összefüggő szöveget hallgat meg a vizsgázó. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több mint három szóval egy-egy helyen. Az utolsó feladatban lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból, és a vizsgázónak tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

2. Beszédkészség (20 perc)

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára. Először a vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön. Ezután a vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük. A harmadik feladatban a vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval. Végül pedig a két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.


És mi az, amit még kell tudni az Euroexam nyelvvizsgáról?mit-kell-tudni-a-city-and-guild-nyelvvizsgarol

 • a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt
 • hétköznapi, életszerű feladatokat használ
 • egynyelvű vizsga esetén négy részből tevődik össze: hallás utáni szövegértés, olvasott szöveg értése, írott szöveg létrehozása és beszédkészség mérése
 • kétnyelvű vizsga esetén ez bővül a “Közvetítés” feladattal
 • három szinten – alap (B1), közép (B2) és felsőfokon (C1) tehető vizsga
 • a vizsgán egynyelvű és/vagy kétnyelvű szótár használható
 • a szóbeli vizsgán diák-diák párbeszédek zajlanak
 • a vizsgán készségenként (hallás utáni szövegértés, beszédkészség olvasott szöveg értése, és írott szöveg létrehozása) minimum 40%-ot, összességben pedig 60%-ot kell teljesíteni, hogy a vizsga sikeres legyen

Ideális Neked, ha….

 • nemzetközileg is elismert, egynyelvű nyelvvizsgát szeretnél
 • ha külföldi tanulmányokon, munkavállaláson gondolkodsz
 • ha szereted a hétköznapi, életszerű feladatokat
 • ha a vizsgán szívesebben beszélgetsz más vizsgázóval, mint a vizsgáztatóval
 • és persze, ha szívesen készülnél fel velünk, és nyelvvizsgáznál nálunk a MySchool Nyelviskolában!
TOP

Facebook

Tekintsd meg Facebook oldalunkat is: KATT IDE!