Nyelvvizsga

Készülj fel angol nyelvvizsgádra a MySchool Nyelviskolában!
Tegyél velünk Euroexam nyelvvizsgát!

Készülj fel velünk, nyelvvizsgázz nálunk!

Hivatalosan akkreditált Euroexam Nyelvvizsgahely vagyunk!

Napjainkban a nyelvtudásod igazoló okmány, azaz a bizonyos keményfedeles nyelvvizsga dokumentum nagyon nagy kincs! Mindenkinek, akinek még nincs a birtokában nagyon fontos és hihetetlenül vágyik rá!


Tapasztalatunk az, hogy az angol nyelvet tanuló jelöltek 95%-át a angol nyelvvizsga megszerzése motiválja! Ha Te is az Ő táborukat erősíted, akkor érdemes elmélyülnöd a következő oldalakban!


Nálunk alapvető cél, hogy ez is sikerüljön Neked és lehetőleg elsőre, ezért természetesen a felkészülésben is segítünk, legyen az alap-, közép-, vagy felsőfok!


Nyelvvizsga felkészítő kurzusainkat, a nyelvvizsgát jól ismerő, vizsgáztató tanáraink tartják; és ezeken az órákon az írásbeli és szóbeli nyelvvizsga követelményeire épülő feladatok segítségével szerezhettek rutint a nyelvvizsgára!

Euroexam Nyelvvizsgafelkészítő Villámtréning tanfolyamok

 • 2x5 óra ( 2 szombat délelőtt ) 
 • Hogy biztosan sikerüljön a nyelvvizsgád!
 • Jelentkezés: a meghirdetett időpontok hétfőjéig telefonon, vagy email-en az ügyfélszolgálaton
Időpontok:
2022.03.05. 2022.03.12. 2022.03.26. 2022.04.02.
2022.04.09. 2022.04.16. 2022.04.30. 2022.05.07.
2022.07.03. 2022.07.09. 2022.07.30. 2022.08.06.
2022.09.03. 2022.09.10. 2022.10.08. 2022.10.15.
2022.11.26. 2022.12.03.

Legfontosabb tudnivalók az EuroExam Nyelvvizsgáról

 • Az Euroexam 2002-ben és 2011-ben is elnyerte az Európai Bizottság által meghirdetett Európai Nyelvi Díjat. Nemzetközileg is egyre ismertebb, hiszen a közel félszáz hazai vizsgahely mellett már a világ 35 országában jelen van. 
 • a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt
 • hétköznapi, életszerű feladatokat használ
 • egynyelvű vizsga esetén négy részből tevődik össze: hallás utáni szövegértés, olvasott szöveg értése, írott szöveg létrehozása és beszédkészség mérése
 • kétnyelvű vizsga esetén ez bővül a “Közvetítés” feladattal
 • három szinten – alap (B1), közép (B2) és felsőfokon (C1) tehető vizsga
 • a vizsgán egynyelvű és/vagy kétnyelvű szótár használható
 • a szóbeli vizsgán diák-diák párbeszédek zajlanak
 • a vizsgán készségenként (hallás utáni szövegértés, beszédkészség olvasott szöveg értése, és írott szöveg létrehozása) minimum 40%-ot, összességben pedig 60%-ot kell teljesíteni, hogy a vizsga sikeres legyen.
about

Ideális Neked, ha….

 • nemzetközileg is elismert, egynyelvű nyelvvizsgát szeretnél
 • ha külföldi tanulmányokon, munkavállaláson gondolkodsz
 • ha szereted a hétköznapi, életszerű feladatokat
 • ha a vizsgán szívesebben beszélgetsz más vizsgázóval, mint a vizsgáztatóval
 • és persze, ha szívesen készülnél fel velünk, és nyelvvizsgáznál nálunk a MySchool Nyelviskolában

Az Euroexam Nyelvvizsga felépítése

 

Az Euroexam nyelvvizsga egy-, és kétnyelvű változatban is letehető; a jelentkezéskor Tiéd a döntés melyiket választod!

A vizsgát komplexen és részvizsgaként is le lehet tenni, illetve a komplex vizsga után a sikeres részvizsgáért is kiállítható államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány.

A részvizsgák a Speaking – Listening (szóbeli) és Reading – Writing (írásbeli) készségpárokban tehetők le, illetve ezen készségpárok mentén jár a sikeres vizsgázóknak a részvizsga bizonyítvány.

Az írásbeli vizsga teljes időtartama alatt használható szótár, amely lehet egy-, és/vagy kétnyelvű szótár is!

A szóbeli vizsga Listening részénél a szótár használata csak az utolsó 5 percben megengedett, amikor átvezeted megoldásaidat a válaszlapra. A hangfelvétel lejátszása alatt tilos a szótárban lapozgatni!

Szótár a beszédkészség vizsgarész előtt is használható, szóbeli vizsgarész előtti 10 perc felkészülés során, a vizsgarész második feladatához!

Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy minden feladat megoldásánál időkorlát van, ezért csak akkor használd a szótárad, ha valóban szükséged van rá!

Az Euroexam célja, hogy olyan vizsgalehetőségeket kínáljon, ahol a kommunikációs készséget a kommunikáció sikeressége alapján mérik.

 

A B2 szintű  Euroexam nyelvvizsga felépítése

Kétnyelvű vizsga esetén, a vizsga Közvetítés (Meditation) résszel kezdődik, majd a vizsga további részében az egy-, és kétnyelvű vizsgára jelentkezett tanulóknak ugyanazokat a vizsgafeladatokat kell megoldaniuk!

 Írásbeli vizsgarész:

1. Olvasott szöveg értése (50 perc)

Itt három különböző feladattal találkoznak a tanulók.

Az elsőben a vizsgázó egy 7 bekezdésből álló szöveghez párosít 9 bekezdéscímet, két címhez azonban nincs bekezdés. A másodikban a vizsgázó négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, és nyolc állítást kap, amelyek információkat tartalmaznak valamelyik szövegből. Az állításokat hozzá kell rendelni a szövegekhez. A harmadik feladatban egy hosszabb szöveg elolvasása után a vizsgázó 7 feleletválasztós tesztkérdést old meg.

2. Íráskészség (60 perc)

A vizsgázónak először egy irányított ügyintéző levelet kell írnia, majd a második feladatban három téma és szövegtípus közül választhatja ki a számára legmegfelelőbbet!

 

Szóbeli vizsgarész:

1. Hallott szöveg értése (kb. 35 perc)

Itt szintén három feladattal találkozik a vizsgázó. Az elsőben hat rövid beszélgetésrészletet hall, melyeket a feladatlapján található nyolc címszóból, esetleg képből, ábrából kell a megfelelő hathoz hozzárendelnie; azonban a megadott lehetőségek közül kettőnek nincs párja. A második feladatban egy összefüggő szöveget hallgat meg a vizsgázó. A feladatlapján a szöveg összefoglalását olvashatja, melyből 9 információ hiányzik. Ezeket kell pótolnia a hallottak értelmében nem több mint három szóval egy-egy helyen. Az utolsó feladatban lejátszanak egy részletet valamilyen rádió vagy TV műsorból, és a vizsgázónak tíz feleletválasztós tesztkérdésre kell válaszolnia.

2. Beszédkészség (20 perc)

Tíz perc felkészülés után egyszerre két vizsgázó ül be a vizsgára. Először a vizsgáztató feltesz néhány egyszerű, általános jellegű, személyes kérdést mindkét vizsgázónak külön-külön. Ezután a vizsgázók kapnak egy-egy képsorozatot, amelyről tízpercnyi felkészülés után egy-egy történetet kell elmondaniuk, azaz egyenként 2 percig folyamatosan kell beszélniük. A harmadik feladatban a vizsgázók egyenként, egymást váltogatva kapnak három-három szerepkártyát, amelyeken egy-egy mindennapi helyzetet kell megoldaniuk rövid dialógusban a vizsgáztatóval. Végül pedig a két vizsgázó kap egy közös feladatkártyát, amelyet egymással megvitatva és közös megegyezésre jutva kell megoldaniuk.

 

A felkészülés módja

A szóbeli nyelvvizsgára
való felkészítés keretén belül begyakoroljátok az adott nyelvvizsga írásbeli típusfeladatait, illetve azt, hogy milyen technikákkal lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban megoldani ezeket.
A szóbeli nyelvvizsgára
való felkészítés során pedig az adott nyelvvizsga témaköreinek feldolgozásával fejlesztjük beszédkészséged, szókincsed, kiejtésed. Itt csiszolhatod hallott szövegértő képességed is.

Mikor kezdheted el a felkészítő kurzust?

A felkészítő kurzusra jelentkezés előfeltétele, a megfelelő tudásszint!


Vagyis, abban az esetben csatlakozhatsz ehhez a kurzushoz, ha tudásod a tervezett nyelvvizsga szintjén van!


Ennek megismeréséhez nem kell mást tenned, mint jelentkezni hozzánk, hogy kitölthess egy pontos szintfelmérő tesztet!


Ha azt látjuk, a teszted alapján, hogy készen állsz a nyelvvizsgára, akkor együtt kiválasztjuk Veled a számodra legideálisabb vizsgaidőpontot, segítünk beregisztrálni és már indulhat is a saját Nyelvvizsgafelkészítő kurzusod. Ahol heti 2 órában a felkészítő mentortanároddal a sikeres nyelvvizsgádhoz minden fontos részletet fogtok átbeszélni és a típusfeladatait fogjátok a nyelvvizsgának begyakorolni. Itt lesz lehetőséged kipróbálni magad a nyelvvizsgád időpontja előtt egy ingyenes próbanyelvvizsgán is, ahol lemodelezzük számodra az éles nyelvvizsga minden lépését, hogy minimális legyen az ismeretlen tényező a vizsgahelyzetben, ott már tényleg csak az angolra kelljen koncentrálnod.


Egyszóval, nálunk minden segítséget megkapsz ahhoz, hogy elsőre sikeres nyelvvizsgát tudj tenni. Hiszen, mi tudjuk, hogy mi kell ehhez és ki is hozzuk belőled a legjobbat, csak velünk kell tartanod!

Nyelvvizsga díjak - 2022-ben

Típus Írásbeli Szóbeli Komplex
Euroexam A2 (Junior) 10.000 Ft 10.000 Ft 15.000 Ft
Euroexam B1 (Junior) 10.000 Ft 10.000 Ft 15.000 Ft
Euroexam B1 Általános és Üzleti (EuroPro) 24.500 Ft 24.500 Ft 36.500 Ft
Euroexam B2 31.500 Ft 30.500 Ft 46.500 Ft
Euroexam C1 Általános és Üzleti (EuroPro) 33.500 Ft 32.500 Ft 48.500 Ft
Euroexam C1 Academic 33.500 Ft 33.500 Ft 49.500 Ft

2022-es EuroExam nyelvvizsga iőpontok:

Euroexam A2 Junior - Alapfok

online / hagyományos Vizsganap Jelentkezési és befizetési határidő
online 2022. május 7. 2022. április 24.
hagyományos

Euroexam B1 Junior - Középfok

online / hagyományos Vizsganap Jelentkezési és befizetési határidő
online 2022. május 7. 2022. április 24.
hagyományos

Euroexam B1 Általános - Középfok

online / hagyományos Vizsganap Jelentkezési és befizetési határidő
online 2022. május 7. 2022. április 24.
hagyományos
online 2022. december 10. 2022. november 20.
hagyományos

Euroexam B1 Üzleti (EuroPro) - Középfok

online / hagyományos Vizsganap Jelentkezési és befizetési határidő
online 2022. március 19. 2022. március 1.
hagyományos

Euroexam B2 Általános - Középfok

online / hagyományos Vizsganap Jelentkezési és befizetési határidő
online 2022. március 19. 2022. március 1.
hagyományos
online 2022. április 9. 2022. március 20.
hagyományos
online 2022. április 23. 2022. április 3.
hagyományos
online 2022. május 14. 2022. április 24.
hagyományos
online 2022. július 16. 2022. június 26.
hagyományos
online 2022. augusztus 13. 2022. július 24.
hagyományos
online 2022. szeptember 17. 2022. augusztus 28.
hagyományos
online 2022. október 22. 2022. október 2.
hagyományos
online 2022. december 10. 2022. november 20.
hagyományos

Euroexam B2 Üzeleti - Középfok

online / hagyományos Vizsganap Jelentkezési és befizetési határidő
online 2022. május 7. 2022. április 18.
hagyományos
online 2022. szeptember 17. 2022. augusztus 28.
hagyományos
online 2022. október 22. 2022. október 2.
hagyományos
online 2022. december 10. 2022. november 20.
hagyományos

Euroexam C1 Általános - Felsőfok

online / hagyományos Vizsganap Jelentkezési és befizetési határidő
online 2022. március 19. 2022. március 1.
hagyományos
online 2022. április 9. 2022. március 20.
hagyományos
online 2022. április 23. 2022. április 3.
hagyományos
online 2022. május 14. 2022. április 24.
hagyományos
online 2022. július 16. 2022. június 26.
hagyományos
online 2022. szeptember 17. 2022. augusztus 28.
hagyományos
online 2022. október 22. 2022. október 2.
hagyományos
online 2022. december 10. 2022. november 20.
hagyományos

Euroexam C1 Üzleti (EuroPro) - Felsőfok

online / hagyományos Vizsganap Jelentkezési és befizetési határidő
online 2022. szeptember 17. 2022. augusztus 28.
hagyományos

Euroexam C1 Academic - Felsőfok

online / hagyományos Vizsganap Jelentkezési és befizetési határidő
online 2022. április 23. 2022. április 3.
hagyományos
online 2022. július 16. 2022. június 26.
hagyományos
online 2022. október 22. 2022. október 2.
hagyományos

Nyelvvizsga tippek

Hogyan tegyük le sikeresen a nyelvvizsgát?

Egy nyelvvizsga sikeressége sok mindenen múlik, kell hozzá a tudás, rutin és némi szerencse. Nagyon sok vizsgadrukkot spórolhatsz meg, ha tudatosan készülsz már az alapoktól!


Most megosztunk Veled néhány hasznos tippet, amelyek mind segítségedre lesznek abban, hogy amikor eljön a nap, magabiztosan ülj be vizsgázni; és amikor kijössz, azt érezd: SIKERÜLT!

1. Tipp – Hogyan tanulj szavakat?

Az angolban különösen érdemes szavak helyett kifejezéseket tanulnod, hiszen ha magyarból szó szerint fordítasz angolra, szinte biztos, hogy nem sikerül angolosan kifejezni magad. Ezáltal ha kifejezéseket tanulsz, sokkal eredményesebb lehetsz.

2. Tipp – Magyarról tanulj angolra!

Rengeteg angol szöveggel találkozunk itt-ott az üzletek cégtáblájától kezdve a számítógépes programokon át az Internetig. Emiatt sokkal könnyebben megy az angol szöveg értése, mint a magyar angolra fordítása. Ellensúlyozd ezt azzal, hogy a magyarról tanulsz angolra!

3. Tipp – Előnyszerzés hobbikkal

Azok, akik rendszeresen játszanak számítógépes játékokkal, lefordítják kedvenc dalszövegeiket, kedvenc filmjeiket eredeti nyelven, magyar és/vagy angol felirattal nézik, behozhatatlan előnnyel rendelkeznek a többiekhez képest!


Ráadásul az Internet nyelve is az angol – fordítsd hát előnyödre!


Az angol nyelvű hírcsatornák pedig nagyon jók lehetnek azoknak, akik már meglévő közép-, vagy felsőfokú tudásukat szeretnék fejleszteni, vagy szinten tartani.

4. Tipp – Szótárazz okosan!

Fontos, hogy szótárad egy viszonylag új kiadású, minimum közép méretű szótár legyen! Érdemes utána nézni, hogy az általad választott nyelvvizsgán milyen típusú szótár használható, és már a kezdetektől ezt használni, hogy a vizsgán már rutinszerűen tudd forgatni!


NE használj Internetről ingyenesen letölthető elektronikus szótárt, a legtöbbje kezdetleges és több kárt okoz neked, mint amennyit látszólag segít.

5. Tipp – Mire figyelj, ha szótárazol!

a. ha igéről van szó, nézd meg, mi a 2. és 3. alakja
b. milyen kifejezéseket lehet vele képezni
c. milyen prepozíciókat lehet hozzá használni és pontosan hogyan
d. mi a főnév, jelző és határozó párja
e. hogyan ejtjük ki

A szótárazás kemény munka, ha túl gyorsan végzel vele, valamit nem csináltál jól; és ez később gondot okozhat a szövegértésnél a nyelvvizsgán.

6. Tipp – Nyugodtan használj hangos szótárt is!

Régebben inkább a kiejtési jeleket használták, manapság azonban már vehetsz olyan szótárt, amelyik kiejti a szavakat, vagy esetleg felolvassa a példamondatokat.


Lényeges, hogy ne ejts ki egy ismeretlen angol szót, addig, míg nem tudod biztosan, hogyan kell kiejteni! A rosszul kiejtett szó rögzül és utána sokszoros munka a korrigálás.

7. Tipp – Rendszeresség, kitartás és következetesség!

 • Nyelvtanulás során az egyik legfontosabb dolog: légy kitartó!
 • Próbáld beépíteni a mindennapjaidba az angol nyelv tanulását!
 • Fontos a megfelelő stratégia, és annak következetes végrehajtása. Tervezz, állíts fel magadnak egy órarendet, amit minden nap be is tartasz!
 • Naponta minimum 15 perc!  Már ennyi idő is elég ahhoz, hogy eredményeket érj el, azonban ez idő alatt CSAK az angolra koncentrálj!

Ha elérkeztél oda, hogy mind nyelvtani, mind pedig szókincsbeli tudásod elegendő ahhoz, hogy az általad kiválasztott szintű nyelvvizsgára jelentkezz, még egy nagyon fontos dolog van hátra, hogy ne érhessen meglepetés:


Készülj fel a kiválasztott nyelvvizsga típus feladataira is!

Szövegértés: bármilyen nyelvvizsgát is választasz – szövegértés feladattal biztosan találkozni fogsz

Lényege, hogy egy szintednek megfelelő nehézségű szöveget kell megértened, és a hozzá kapcsolódó feladatokat kell megoldanod.
A feladatoknak több változata van (válaszolni a kérdésekre, szöveg részleteket összepárosítani, vagy szövegeket bekategorizálni), de mindegyikhez ugyanaz a készség kell – ha megismered és megérted az angol nyelv logikáját, minden érthetővé válik!
Az angol nyelv gyönyörűen strukturált nyelv: először is van egy állítmány a mondatban, és van egy csomó olyan szó, ami olyan, mintha az lenne (ige alakú), de nem az – fel kell tudnod ismerni ezeket.
Illetve meg kell találnod az alanyt a mondatban, és fel kell ismerned a bővítményeit, ami nem ritkán az egész mondatot kiteszi.
Fejleszti a szövegértési képességeidet, ha sokat olvasol, illetve a vizsga előtt két-három hónappal már érdemes konkrét vizsgafeladatok sorát megoldanod!

1. Íráskészség: bátran használd a szókincsed!

Ez az a része a nyelvvizsgáknak, ahol megmutathatod mit is tudsz valójában – használd hát bátran a szókincsed, és azokat a fordulatokat, kifejezéseket, amiket megtanultál; díjazni fogják! Ha fordítási feladattal találkozol, ügyelj arra, hogy ne szó szerint fordíts, nehogy értelmetlenné váljon a feladatod. És van valami, amire mindig szakíts időt: OLVASD ÁT, amit írtál! Így egészként fogod látni a szöveget, és lesz lehetőséged kijavítani a tartalmi és helyesírási hibákat is! Érdemes néhány mondatfordulatot megtanulni; és figyelni arra, hogy szókincsed minél választékosabb legyen! A felkészülésnél jelentősége van annak is, hogy tudd, hogy mi alapján fogják pontozni a levélírási feladatod. Ha ugyanis ismered a kritériumokat, tudni fogod, mire kell majd odafigyelned. Amit általában értékelnek:


 • a tartalom: ezért ellenőrizd mindent benne van-e, amit a feladat előír; illetve azt is nem-e félreértettél valamit
 • kommunikatív hatékonyság: vagyis, hogy a feladatban előírtakat mennyire “angolosan” teljesítetted a nyelvezetnek megfelelően
 • betartottad-e a levélírás formai szabályait: ezért nagyon figyelj, hogy hivatalos vagy baráti levelet kell írnod!
 • a nyelv, vagyis a hibáid száma és minősége

2. Hallás utáni szövegértés (magnóhallgatás): ha szóbelire is készülsz, gyakorolj minél többet!

Fontos, hogy erre a részre is gondosan felkészülj, hiszen a legtöbb vizsgázónak ez okozza a legnagyobb gondot a vizsgán! A hangos szótár, a tv és filmnézés nagyon hasznos; de a vizsgán nem csupán megérteni kell a szöveget, hanem a feltett kérésekre is válaszolnod kell, ezért kérj a tanárodtól hanganyagot a szöveg leiratával és auditív feladatlapokkal.

Hogyan lehet hatékony a felkészülés…?

a. Olvasd el a kérdéseket a feladatlapon, memorizáld őket; erre van két perced.
b. Ezután hallgasd meg a szöveget egyben, majd van 5 perced kitölteni a feladatlapon, amit tudsz.
c. Ezután még egyszer meghallgathatod a szöveget, és megint van 5 perced a végén kitölteni a maradék kérdést.
d. Ezután fogd a szöveg leiratát és mintegy szövegértési feladatként ellenőrizd le a válaszaidat (ha szükséges, használhatsz szótárt).
e. És most jön a legfontosabb rész: jó pár alkalommal hallgasd meg a szöveget, úgy, hogy előtted van a leirata és követed a szemeddel.

Ez segít a legtöbbet: idővel rááll a füled az angol kiejtésre. Vigyázz! Egy idő után az agyad kikapcsol. Ilyenkor tarts szünetet, mert amit csinálsz, puszta időpocsékolás, ha nem koncentrálsz rá 100%-ban.